de Deutsch

CALLÎNAPOI

Telefon: *

DOWNLOAD

Încercați zile gratuite 7 fără obligații.

Descarca

Despre noi

MHB Markt & Motor GmbH

Huteweg 4
35096 Weimar
Germania

Reprezentant legal:
geschäftsführende Gesellschafter Malte Bering, Andre Hauke & Nawid Mostamand

Tel.:                  +49 (0) 6421 - 96 88 740¹
Fax:                   + 49 (0) 6421 - 96 88 749¹

E-Mail:               info@profi-autosuche.de
Internet:             https://www.profi-autosuche.de

Registrul comercial: Amtsgericht Marburg HRB 5987
Codul de identificare: DE279365478

Responsabil pentru conținutul în conformitate cu paragraful 10 3 MDStV:
Malte Bering, Andre Hauke & Nawid Mostamand

¹ La tarifele locale.

termeni

Politica de confidențialitate

act de renunțare

1. Conținutul ofertei online:

Autorul își rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la material sau imaterial natura cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor sau utilizarea de informații incorecte sau incomplete sunt excluse, cu excepția cazului autorul nu este intenționată sau extrem de neglijent Există o defecțiune. Toate ofertele nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica părți sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă, adăuga, șterge sau încetează temporar sau permanent.

2. Referințe și linkuri:

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Dreptul privind drepturile de autor și mărcile comerciale:

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale graficii, fișiere de sunet, clipuri video și texte, de a folosi grafice proprii, fișiere de sunet, secvențe sale video și texte de a utiliza sau de a folosi elemente grafice fără licență, fișiere de sunet, clipuri video și texte. mărci și mărci comerciale Toate în oferta de Internet și, eventual, protejate sunt prevederile legii privind mărcile comerciale și drepturile de proprietate ale proprietarului drepturilor de autor. Doar din cauza simplei mențiuni nu trebuie să tragem concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autor rămâne doar cu autorul paginilor. Reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente de sunet, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără consimțământul expres al autorului.

4. Confidențialitate:

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Valabilitatea legală a acestei clauze de excludere:

Acest avertisment trebuie să fie considerată ca parte a publicării pe internet care au fost menţionate pe această pagină. Dacă secţiuni sau termeni individuale de această declaraţie nu sunt legale sau corecte, celelalte părţi ale documentului în conţinutul lor şi de valabilitate.