SOFTWARE L IZENZBEDINGUNGEN

MHB Markt & Motor GmbH
(Stand 12 / 2012)

 1. Aplicație / clauză de apărare

Pentru toate - inclusiv viitoare - servicii ale MHB, acești termeni și condiții se aplică fără ca MHB să se refere la acestea în fiecare caz în parte. Clauzele distinctive, contradictorii sau suplimentare ale licențiatului vor deveni parte din contract numai în măsura în care MHB le-a acceptat în mod expres în scris.

 1. contract

2.1. Obiectul acestui contract este eliberarea temporară a software-ului și acordarea drepturilor necesare pentru utilizarea contractuală în conformitate cu formularul de comandă și § 3.

2.2. Calitatea datorată a software-ului rezultă în final din formularul de comandă și din documentație.

2.3. Sunteți liber MHB, păstrând în același timp caracteristicile esențiale ale modificărilor software-ului, în orice moment, în special îmbunătățiri și îmbunătățiri fac. MHB va anunța modificări semnificative ale licențiatului cu o perioadă de notificare de săptămâni 4. Într-un nerezonabil pentru licențiatul schimbarea software-ului, licențiatul poate rezilia contractul în termen de două săptămâni de la primirea notificării în momentul introducerii schimbării.

 1. drepturi de utilizare

3.1. Titularul de licență primește dreptul neexclusiv, netransferabil și nedeliclic de utilizare a Software-ului, limitat în timp până la termenul acordului de licență. Utilizarea contractuală include instalarea, precum și încărcarea, afișarea și utilizarea software-ului instalat. De altfel, tipul și domeniul de aplicare al utilizării permise sunt determinate de formularul de comandă.

3.2. Licențiatul nu are dreptul să încredințeze terților părții terțe accesul la software acordat acestuia sau software-ul instalat pe computerul licențiatului. În special, nu este permisă vânzarea, împrumutarea, închirierea sau sublicitarea în alt mod a Software-ului sau reproducerea sau punerea la dispoziție a Software-ului.

3.3. Dacă licențiatul încalcă oricare dintre prevederile de mai sus, toate drepturile de utilizare acordate în baza acestui contract vor fi imediat nevalabile și vor reveni automat la MHB. În acest caz, Titularul licenței trebuie să întrerupă imediat și complet utilizarea Software-ului, să șterge toate copiile Software-ului instalate pe sistemele sale, să ștergă copia de rezervă care ar putea fi creată sau să predea MHB.

 1. Domeniul de aplicare al serviciilor, cerințe

4.1. MHB subliniază faptul că, în special ofertele portalului terță parte afișate de software, precum și actualitatea și disponibilitatea acestora nu fac parte din performanța MHB, iar MHB nu are nici o influență asupra actualității și disponibilității acestora. MHB oferă software-ului doar un instrument pentru afișarea și sortarea ofertelor portal.

4.2. Datorită proiectului tehnic, în special utilizarea software-ului exclusiv prin Internet, poate duce la întreruperi ale disponibilității și în momente de indisponibilitate. MHB subliniază faptul că aplicațiile de server necesare pentru operarea software-ului pot fi de asemenea operate într-un centru de date al unei terțe părți, iar perturbări tehnice pot apărea, de asemenea, în această măsură. Mai mult, MHB subliniază faptul că terții (de exemplu, prin utilizarea așa-numitelor instrumente de hacking) pot obține cunoștințe neautorizate ale datelor trimise prin Internet. În plus, software-ul este parțial sau complet indisponibil în timpul orelor normale de întreținere (de exemplu, când este instalat un nou software); MHB se va strădui, totuși, să plaseze timpii de întreținere cât mai scăzute pe perioade de utilizare redusă.

 1. Limite de performanță

Următoarele servicii nu sunt datorate de MHB în cadrul transferului de utilizare, ci necesită un acord scris separat:

- informarea și instruirea angajaților licențiatului;

- crearea de module și extensii specifice pentru licențiat;

- Întreținere, îngrijire (de exemplu actualizări, actualizări, versiuni noi), suport (de ex. Linia telefonică).

 1. Drepturile licențiatului în caz de defecte

6.1. Defectele software-ului sunt remediate de MHB într-o perioadă rezonabilă de timp la discreția MHB prin rectificare sau înlocuire.

6.2. creanțele licenția din cauza lipsei de software pentru a seta inspecția imediată a software-ului și plângerea defectului după livrare - mai târziu în termen de două săptămâni - în cazul unui defect aparent, defect nedetectabile de la descoperirea termen de o săptămână înainte.

6.3. O notificare de defect trebuie să includă o descriere detaliată a defectelor. La cerere, Titularul de licență va furniza MHB, pe cât posibil și în mod rezonabil, documentele și informațiile pe care MHB are nevoie pentru evaluarea și corectarea defecțiunii. Licențiatul oferă companiei MHB posibilitatea de a verifica reclamațiile. Dacă notificarea defectului se dovedește neîntemeiată, licențiatul este obligat să înlocuiască MHB cu cheltuielile efectuate pentru inspecție.

6.4. Dacă nu se convine altfel în mod expres, în scris, BMH este necesară numai pe licențiat să furnizeze software-ul liber, în conformitate cu reglementările în vigoare în Germania pentru drepturile de proprietate industrială și drepturile de autor ale unor terțe părți ( „drepturi“). Dacă o terță parte afirmă pretențiile legitime de încălcare a drepturilor de proprietate de către furnizate de BMH și prin contract utilizat de către software-ul Titularul licenței împotriva licenței, BMH răspunzător după cum urmează: BMH fie va obține dreptul de a utiliza propria alegere și pe propria lor cheltuială pentru software-ul furnizat sau cam asa ceva schimba sau schimbă pentru un astfel de software că dreptul de proprietate nu este încălcat.

6.5. Alocarea revendicărilor pentru defecte este exclusă.

 1. Obligațiile licențiatului

7.1. Licențiatul este responsabil pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor tehnice necesare pentru funcționarea software-ului, în special în ceea ce privește hardware-ul utilizat, software-ul sistemului de operare și conexiunea la Internet.

7.2. Titularul de licență este responsabil de a utiliza mecanismele de securitate ale software-ului și, în cazul în care măsurile de securitate adecvate pentru a iniția (despre controale aleatorii) și pentru a distra, pentru a preveni software-ul de angajați ai licențiatului este utilizat în mod abuziv.

 1. Taxă de licență, drepturi de compensare și de reținere

8.1. În cazul în care contractul nu este încheiat în prima zi a unei luni calendaristice, taxa de licență plătibilă pentru prima lună va fi calculată proporțional după zilele rămase ale lunii, începând cu ziua următoare furnizării software-ului.

8.2. Licențiatul are dreptul de a compensa numai dacă cererea reconvențională a fost stabilită legal sau este indiscutabilă. Această compensare nu se aplică unei cereri reconvenționale pentru un defect bazat pe aceeași relație contractuală ca și creanța vânzătorului. Licențiatul este autorizat să exercite un drept de reținere doar în măsura în care cererea reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală.

 1. Protecția software-ului

Licențiatul este obligat să protejeze software-ul împotriva accesului neautorizat al terților prin măsuri adecvate. Toate copiile Software-ului și orice actualizări de software furnizate trebuie să fie stocate într-o locație sigură.

 1. Termen, maturitate, blocare și terminare

10.1. În cazul în care nu se specifică altfel în formularul de comandă, contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată. Acesta poate fi reziliat de oricare dintre părți, cu o perioadă de patru (4) săptămâni înainte de sfârșitul perioadei de contract, dar nu înainte de sfârșitul trimestrului în care data încetării prezentului contract, va marca prima dată, sau la sfârșitul specificate în perioada minimă a contractului ordine.

10.2. Chiria lunară este calculată din formularul de comandă și va fi trimisă la 3 în avans pentru fiecare lună. Săptămâna zilei fiecărei luni. În prima lună a perioadei de închiriere, chiria este datorată furnizării complete a software-ului.

10.3. În cazul în care Titularul de licență nu primește două sau mai multe plăți consecutive de închiriere sau o sumă egală cu chiria de două luni, MHB are dreptul de a bloca accesul la aplicațiile software pentru server.

10.4. În plus, contractul poate fi reziliat în scris de către oricare dintre părți fără notificare din motive întemeiate. Un motiv important care dă dreptul MHB la reziliere este, în special, dacă licențiatul încalcă drepturile de utilizare a MHB prin utilizarea software-ului dincolo de ceea ce este permis în temeiul acestor prevederi.

10.5. Terminarea trebuie să fie în scris.

10.6. La terminarea contractului, licențiatul trebuie să renunțe la utilizarea software-ului și să elimine toate copiile instalate ale programului de pe computerele sale și să confirme acest lucru în scris către MHB.

 1. Răspundere

11.1. MHB este răspunzătoare fără limitare

- în caz de intenție sau neglijență gravă,

- pentru vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății,

- în conformitate cu prevederile Legii privind răspunderea pentru produse, precum și

- în limita unei garanții asumate de MHB.

11.2. În caz de încălcare neglijentă a unei taxe care, pentru scopul contractului este esențială (obligația de cardinal), răspunderea MHB limitată la valoarea daunelor, care este previzibil și tipic în funcție de tipul de tranzacție în cauză.

11.3. Defectele tipice, previzibile ale contractului sunt pagube de până la 25.000 Euro.

11.4. Răspunderea MHB pentru o încălcare ușor neglijentă a obligațiilor necontractuale este exclusă.

11.5. O altă responsabilitate a MHB nu există. În special, nu există nici o responsabilitate a MHB pentru defectele inițiale, în măsura în care cerințele de la punctele 1, 2 nu sunt îndeplinite.

11.6. Limitarea de răspundere de mai sus se aplică și răspunderii personale a angajaților, reprezentanților și organelor MHB.

 1. confidențialitate

Secrete de afaceri și comerciale ale celeilalte părți vor fi tratate confidențial atât de către licențiat, cât și de către MHB, în conformitate cu reglementările legale. Alte informații confidențiale vor fi tratate confidențial de către părți, cu condiția ca informațiile să fie marcate în mod corespunzător și, de asemenea, vor obliga angajații să păstreze confidențialitatea. Acest acord de confidențialitate se încheie la 3 ani după încheierea contractului. Licențiatul va trata codul sursă ca secret comercial al MHB în măsura în care i-a fost încredințat, îl va considera confidențial pe o perioadă nedeterminată și îl va proteja împotriva accesului terților neautorizați.

 1. alte

13.1. Titularul de licență poate transfera drepturi din sau în legătură cu aceste condiții unor terțe părți numai cu acordul scris al MHB.

13.2. Modificările și completările la contract trebuie făcute în scris. Documentele electronice în formă de text nu îndeplinesc cerințele privind forma scrisă.

13.3. Legea germană se aplică exclusiv acestui contract.

13.4. Locul de îndeplinire și locul exclusiv de jurisdicție este sediul social al MHB, cu condiția ca licențiatul să fie un comerciant sau o persoană juridică de drept public.

13.5. În cazul în care prevederile individuale ale prezentului contract sunt ineficiente, acest lucru nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.